הרב יהודה בן ישי שבת ומועד יז סיון

י"ז סיון תשע"ח