הרב יהודה בן ישי שבת ומועד כד סיון

כ"ד סיון תשע"ח