הרב יהודה בן ישי שבת ומועד ו חשון התשעח

ו' חשון תשע"ח