הרב רונן טמיר סוגיות בעין איה כד אייר

כ"ד אייר תשע"ח