הרב אייל ורד התניא שיעור סיכום יב תמוז

י"ב תמוז תשע"ח