הרב ערן טמיר כב אדר א אורות ישראל פרק ג פסקה א

כ"ב אדר תשע"ט